Նորություններ

Համալիր հարկային ստուգումների ծրագիր

Համալիր հարկային ստուգումների ծրագիր

Պեկ-ը հրապարակել է 2021թ. հուլիսի 1-ից մինչև 2022թ. հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համալիր ստուգումների տարեկան ծրագիրը: Կոմիտեն, հավատարիմ մնալով որդեգրած քաղաքականությանը, այս տարի նույնպես նվազեցրել է համալիր հարկային ստուգումների քանակը, քանի որ առաջնահերթությունը տրվում է վերլուծական գործիքակազմի կիրառմանը՝ նպաստելով հարկ վճարողների ինքնահայտարարագրմանը:

Հաստատված ծրագրով նախատեսված է իրականացնել համալիր հարկային ստուգումներ 750 հարկ վճարողի մոտ, ինչը շուրջ 10.6%-ով պակաս է նախորդ տարվա քանակից (նախորդ տարի հաստատված ցանկը ներառում էր 839 հարկ վճարող): Այս տարի հաստատված ծրագրում նույնպես գերակշռում են բարձր ռիսկայնության խմբում ներառված սուբյեկտները` շուրջ 98% (նախորդ տարի ցուցանիշը կազմել է 97%): 

 

Համալիր հարկային ստուգումների տարեկան ծրագրում ընդգրկված հարկ վճարողների 2020թ. իրացման շրջանառությունը կազմում է գնահատված բոլոր հարկ վճարողների հայտարարագրած իրացման շրջանառության շուրջ 42%-ը: 

2021թ. հուլիսի 1-ից մինչև 2022թ. հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող համալիր հարկային ստուգումների ծրագիրը տեղադրված է ՊԵԿ պաշտոնական կայքում։

 

Ծրագրում 10.6%-ով ավելի քիչ հարկ վճարող է ընդգրկվել նախորդ տարվա համեմատ։

 

Հղումը՝  ՊԵԿ կայք

Plus
Share