Օգտակար հղումներ

Այս բաժնում ներկայացված են հաշվապահի համար օգտակար մի քանի կայքեր և համառոտ ներկայացված է այն ինֆորմացիան, որ կարող եք գտնել այդ կայքերից:

Ազգային ժողովի կայք www.parliament.am

Այստեղ դուք կարող եք գտնել ՀՀ օրենքները և դրանց փոփոխությունները, ինչպես նաև նախագծեր/ամբողջությամբ ընդունվածներ բաժնում ամբողջությամբ ընդունված նախաձեռնությունները:

www.arlis.am

Այս կայքում դուք կարող եք գտնել

 ՀՀ աշխատանքային , քաղաքացիական, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ, մաքսային և մի շարք այլ օրենսգրքեր, ինչպես նաև ՀՀ օրենքներ, որոշումներ, պարզաբանումներ:

Կառավարության կայք www.e-gov.am

Այս կայքում դուք կարող եք գտնել կառավարության ընդունած վերջին որոշումները, ինչպես նաև որոշումների արխիվը:

Էլեկտրոնային ռեգիստրի կայք www.e-register.am

Այստեղ դուք կարող եք ներկայացնել իրավաբանական անձանց պետական գրանցման առ ցանց հայտեր, հետեւել Ձեր դիմումների ընթացքին, որոնել եւ ձեռք բերել տեղեկություններ Ձեզ հետաքրքրող ընկերությունների վերաբերյալ եւ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել ձեռնարկությունների գրանցման հայտեր։

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն www.armstat.am

Այս կայքում դուք կարող եք գտնել վիճակագրական ծառայությանը ներկայացվող հաշվետվությունները և դրանց լրացման հրահանգերը:

ՀՀ կենտրոնական բանկի կայք www.cba.am

Այստեղ Դուք կարող եք գտնել Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքները, փոխարժեքների արխիվը և փոխարժեքի հաշվիչ: