Նորություններ

Վիճակագրական կոմիտեի 2019 թվականի նվերը հաշվապահներին

Վիճակագրական կոմիտեի 2019 թվականի նվերը հաշվապահներին

Սույն թվականի հունվարի 1-ից վիճակագրական հաշվետվություններից շատերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվել է մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը: Նախկինում այն սահմանվում էր մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 5-րդ աշխատանքային օրը: Ստորև ներկայացված են հաշվետվությունների ցանկը, որոնց համար գործում է տվյալ փոփոխությունը՝

 

1 - Ծառայություններ - ամսական

1 - Հաշվառում - եռամսյակային

1 - Առևտուր - ամսական

1 - Առևտուր (փոքր) - եռամսյակային

1 - Ծառայություններ (փոքր) - եռամսյակային

 

Հաշվետվությունների էլեկտրոնային տարբերակներին կարող ես ծանոթանալ այստեղ:

Plus
Share