Մեր մասին

Մեր մասին

<<Իմպրես>> ընկերությունը հիմնադրվել է 2007 թվականին: Այս ընթացքում մենք հասցրել ենք ձեռք բերել մեր գործընկերների վստահությունն ու գոհունակությունը մեր կողմից մատուցվող հաշվապահական ծառայության որակի և պրոֆեսիոնալիզմի վերաբերյալ: Հաշվապահական ծառայությունից բացի մենք մասնագիտացել ենք նաև հարկային հաշվառման ծառայության ինչպես նաև բիզնես պրոցեսների ավտոմատացման ծառայությունում:

Համատեղելով փորձառությունը, տնտեսության տարբեր ոլորտներում ունեցած գիտելիքները և ուսումնասիրելով հաջողակ ընկերությունների փորձը` մենք օգնում ենք բարձրացնել մեր գործընկերների բիզնեսի արդյունավետությունը:

Մեր ընկերության հիմնական նպատակները ընդգրկում են գործընկերների ֆինանսական գործունեության որակի բարձրացումը, հաշվապահական հաշվառման համապատասխանեցումը ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին, հարկային բեռի նվազեցումը և բիզնես պրոցեսների ավտոմատացումը, ինչը գրավական է հանդիսանում բիզնես գործունեության բարելավմանը և տնտեսական աճին:

Մատուցելով բարձրորակ հաշվապահական ծառայություն, մշակելով ճկուն և արդյունավետ հաշվապահական և ֆինանսական հաշվառման քաղաքականություն` մեր գործընկերներին հնարավորություն է ընձեռնվում տնտեսել զգալի գումարներ` ստեղծելով ազատ ֆինանսական միջոցներ:

Հարկային հաշվառման ճշգրիտ և գրագետ վարումը հնարավորություն է տալիս թեթևացնելու և օպտիմալացնելու հարկային բեռը:

Մեր ավտոմատացված համակարգերի շնորհիվ հնարավորություն է ընձեռվում բավականին արդյունավետ ձևով կազմակերպել տնտեսական գործունեությունը թե՛ Երևանում և թե՛ հանրապետության հեռավոր տարածաշրջաններում:

Մեր ընկերության հիմնական նպատակն է նպաստել իր գործընկերների գործունեության զարգացմանը:

Մեր անձնակազմը