Նորություններ

ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդ

ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդ

Օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկներով առաջացող հարկային պարտավորությունների մարումն առաջնահերթորեն կատարվում է հարկ վճարողի անձնական հաշվի քարտում առկա դեբետային մնացորդի, հետո նոր միայն՝ միասնական հաշվին առկա գումարների հաշվին:

Հարկ ենք համարում այստեղ շեշտել, որ ԴԵԲԵՏԱՅԻՆ ՄՆԱՑՈՐԴ ըստ նոր օրենսգրքի չի համարվում մինչև օրենսգիրնքն ուժի մեջ մտնելը համապատասխան հաշիվներում եղած մնացորդը: Այն վերաբերվում է միայն 2018-ից ներկայացված հաշվետվություններից առաջացող դեբետներին:

 

Ավելի մանրամասն կարդացեք այստեղ:

Plus
Share