Обучающие ролики

В этом разделе вы можете найти обучающие ролики по бухгалтерскому учету.

Обучающие ролики

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՐԿ` Տարեկան եկամուտների մասին

Ուղեցույց հոլովակ ինչպես լրացնել տարեկան եկամուտների մասին պարզեցված հաշվարկը