Инструменты

Հարգելի օգտվող:
ԻՄՊՐԵՍ Ընկերությունը մշակել է  Գործիքներ հավելվածը՝ օգտագործելով իր տարիների ընթացքում ձեռք բերած փորձն ու գիտելիքները: Հաշվարկները կատարվում են տարբեր ժամանակաշրջաններում գործող
օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: Տվյալ պահին հավելվածից օգտվում են միքանի տասնյակ հազար ֆիզիկական անձինք: Տեղեկացնում ենք, որ որոշ սպեցիֆիկ դեպքերի համար հավելվածը կարող է տալ
փոքր  շեղումներ: Նման շեղումներ հայտնաբերելիս, խնդրում ենք տեղեկացնեք մեզ՝ գրելով info@impress.am էլ հասցեին: Տեղեկացնում ենք, որ հաշվարկներում տեղ գտած անճշտությունների համար Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում: