Educational videos

Here you can find educational videos for accounting.

Educational videos

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՐԿ` Տարեկան եկամուտների մասին

Ուղեցույց հոլովակ ինչպես լրացնել տարեկան եկամուտների մասին պարզեցված հաշվարկը