Նորություններ

Ինչպես ընտրել հաշվապահական կազմակերպություն

Ինչպես ընտրել հաշվապահական կազմակերպություն

      Նախ սահմանենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հաշվապահական ծառայությունը: Սա աութսորսինգի տեսակներից մեկի անվանումն է, որը ենթադրում է ընկերության հաշվապահական հաշվառման լրիվ կամ մասնակի հանձնարարում երրորդ կողմի մասնագետներին։ Նման ծառայություններ կարող են մատուցել ինչպես ինքնազբաղված անձինք, այնպես էլ գրանցված հաշվապահական կազմակերպությունները: Երկրորդ տարբերակը համարվում է ավելի հուսալի, քանի որ հաշվապահական կազմակերպությունները, որպես կանոն, ունեն աշխատակիցների մի ամբողջ համակարգ և ծառայությունների լայն շրջանակ և պատրաստ են երաշխավորել, որ աշխատանքը կկատարվի բարձր մակարդակով։

     Ֆինանսական տեղեկատվության մշակման և հաշվետվությունների պատրաստման տեխնոլոգիաների զարգացումը հանգեցնում է նրան, որ որակավորված հաշվապահը կարող է զուգահեռ սպասարկել մի քանի ընկերությունների՝ աշխատելով հաշվապահական կազմակերպությունում: Այս մոտեցումը շահավետ է և՛ հաշվապահի, և՛ հաճախորդների համար։ Միևնույն ժամանակ, կարևոր է հասկանալ, որ սեփական կազմակերպության շրջանակներում այս մակարդակի հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը կպահանջի զգալի նյութական ծախսեր։

     Գրեթե յուրաքանչյուր ընկերության սեփականատեր, ով մտածում է հաշվապահական կազմակերպության հետ կապ հաստատելու մասին, մտահոգված է, թե ինչ ծառայություններ են մատուցում հաշվապահական կազմակերպությունները։

 

                 ֆինանսական աուդիտ

  •                  Ընթացիկ հաշվապահական գործունեություն
  •                  Հարկային բեռը նվազեցնելու միջոցառումներ
  •                  Հաշվետվությունների պատրաստում և ուղարկում
  •                  Կանխատեսում
  •                  Համագործակցություն կարգավորող մարմինների հետ
  •                  Հարկային մարմինների և ՖՀՄՍ-ի պահանջներին համապատասխան փաստաթղթերի պատրաստում
  •  

      Ինչպես պարզեցինք, հաշվապահական հաշվառման հանձնումը հաշվապահական կազմակերպությանը, իսկապես թույլ է տալիս օպտիմալացնել ընկերության աշխատանքը, բայց միայն այն պայմանով, որ բիզնեսի սեփականատերը կարողանա գտնել  հաշվապահական ծառայություններ մատուցող հուսալի ընկերություն: Ինչպե՞ս չսխալվել ընտրելիս: Կան մի շարք գործոններ, որոնցով պետք է առաջնորդվել համագործակցության լավագույն տարբերակը փնտրելիս.

  •        Երաշխիքների առկայություն. Հաշվապահական ծառայությունները պետք է իրականացվեն համաձայնագրի հիման վրա, ըստ որի հաճախորդին տրամադրվում են քաղաքացիական երաշխիքներ, որ ծառայությունները կտրամադրվեն հայտարարված մակարդակով, և կկատարվեն բոլոր պայմանները: Եթե ​​աութսորսինգ կազմակերպությունը չի կատարում իր պարտավորությունները, ապա նա պատասխանատու է դրա համար և պարտավոր է հատուցել պատճառված վնասը։

      Ծառայության ձևաչափը. Պետք է նախապես պարզել, թե ինչ ձևաչափով է լինելու պատվիրատուի և հաշվապահական կազմակերպության փոխգործակցությունը։ Որոշ երրորդ կողմի ընկերություններ հաշվապահական ծառայություններ են մատուցում միայն խորհրդատվության (գրավոր, բանավոր, հեռախոսային կամ առցանց) ձևով: Մինչդեռ մյուսները պատրաստ են և տալիս են անհրաժեշտ խորհրդատվություն, և գնահատում են ակտիվների վիճակը և ստանձնում են հաճախորդի ընկերության ողջ հաշվապահական բաժինը՝ սկսած առաջնային փաստաթղթերի պահպանումից և վերջացրած հաշվեկշիռների պատրաստմամբ : Բիզնեսի սեփականատերը կարող է ընտրել իրենց  համար ամենահարմար աութսորսինգի տարբերակը կամ նույնիսկ պատվիրել ամբողջական հաշվապահական  ծառայություն:

     Ծառայությունների համար վճարման կարգը. Հաշվապահական ընկերություններում հաշվարկների կարգը և պայմանները կարող են տարբեր լինել: Որոշ հաշվապահական կազմակերպություններ առաջարկում են ծառայությունների համար վճարել պայմանագրերի կատարման դեպքում,  մյուսները՝ եռամսյակային կամ ամսական կտրվածքով:

  •      Գաղտնիություն. Իհարկե, հաճախորդից ստացված ողջ տեղեկատվության գաղտնի պահելը աութսորսինգի հիմնական սկզբունքներից է: Այնուամենայնիվ, նախքան հաշվապահական ծառայություններ մատուցողի հետ որևէ համաձայնագիր կնքելը, պետք է ճշտել, արդյոք պայմանագիրը պարունակում է առևտրային գաղտնիքի դրույթ:
  •       Ծառայությունների հստակ ձևակերպված ցանկ. Նախապատվությունը պետք է տրվի այն հաշվապահական ընկերություններին, որոնք կարողանում են հաճախորդին ճշգրիտ բացատրել, թե ինչ գործառույթներ են ներառված հաշվապահական ծառայությունների մեջ: Զբաղվելով այս հարցով նույնիսկ մինչև պայմանագիր ստորագրելը, ձեռնարկատերը հստակ կիմանա, թե ինչ սպասել աութսորսորից: Սա թույլ կտա խուսափել պատվիրատուի և հաշվապահական կազմակերպության միջև թյուրիմացություններից, որոնք կարող են բացասաբար ազդել աշխատանքի արդյունքների վրա:

 

 

        Հաճախորդի պահանջով փաստաթղթեր և տեղեկատվություն տրամադրելու պարտավորության համախմբում.

Բիզնեսի սեփականատերը, ով դիմում է հաշվապահական ծառայություններ մատուցողին, պետք է անհապաղ պատասխան ստանա հետաքրքրող ցանկացած հարցի և ունենա անարգել հասանելիություն իր ընկերությանը վերաբերող փաստաթղթերին:

     Բիզնեսի հաշվապահական ծառայությունները կարող են հարմար լուծում լինել նրանց համար, ովքեր ցանկանում են օպտիմալացնել հաշվապահական հաշվառման գործընթացը և միևնույն ժամանակ նվազեցնել իրենց ընկերության ծախսերը: Հաշվապահական հաշվառումը աութսորսինգին փոխանցելը առնվազն հարմար է. ընկերության սեփականատերը կարիք չունի ժամանակ ծախսելու իր հաշվապահական հաշվառման բաժնի աշխատանքը կազմակերպելու, աշխատակիցներ փնտրելու և նրանց վերապատրաստելու համար: Բացի այդ, ձեռնարկատերը կարող է վստահ լինել, որ բոլոր հաշվետվությունները կներկայացվեն ժամանակին, ինչը նշանակում է, որ իրեն տուգանքներ չեն սպառնա։ Հաշվապահական հաշվառման հետ կապված ընկերության գործունեությունը դառնում է երրորդ կողմի մասնագետների մտահոգությունը:

Plus
Share