Նորություններ

Հաշվապահական Հաշվառում

Հաշվապահական Հաշվառում

            Հաշվապահությունը << Բիզնեսի լեզուն է >>

          Հաշվապահական հաշվառումը տեղեկատվական համակարգ է, հետևաբար հաշվապահական հաշվառման արդյունքում<< օգուտ քաղելը>> ճիշտ և հասկանալի տեղեկատվության ստացումն է ու որոշակի նպատակով դրա օգտագործումը։

        Կառավարչական հաշվառում-որից ստացված  տեղեկատվությունն օգտագործվում է կազմակերպության ներսում ՝  կառավարչական որոշումներ կայացնելու   նպատակով։                                            

                                                                   

       Հաշվապահական  հաշվառման առարկան այն է ,թե ինչի մասին է այդ տեղեկատվությունը՝

  • Կազմակերպության ակտիվների, սեփական կապիտալի և պարտավորությունների վիճակն(մնացորդը) ու շարժն ( փոփոխությունը) է,
  • Եկամուտներն ու ծախսերն են(գործունեության արդյունքները),ինչպես նաև

Գործառնություններն են՝ դեպքերը և իրադարձությունները, որոնց հետևանքով տեղի են ունենում ակտիվների , պարտավորությունների և սեփական կապիտալի վիճակում (մնացորդում)  փոփոխություններ։  

 

                                                                    

 

  •    
Plus
Share