News

Հաշվապահական աութսորսինգը կազմակերպություններում

Հաշվապահական աութսորսինգը կազմակերպություններում

    Հաշվապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների աութսորսինգի ծառայությունները առաջին         հերթին նախընտրելի են այնպիսի կազմակերպությունների համար, որոնք ձգտում են կենտրոնանալ իրենց հիմնական     բիզնեսի կառուցման և ակտիվ զարգացման վրա, կամ ունեն յուրօրինակ (սպեցիֆիկ) հաշվապահական     հաշվառում։Այդպիսի կազմակերպությունների շարքին են

 դասվում՝

                 Նորաստեղծ կազմակերպությունները

                 Ա/Ձ-երը, միկրոձեռնարկատիրությունները

                 Արտասահմանյան ընկերությունները

                 Փոքր և միջին կազմակերպությունները

                  Հոլդինգները

Նորաստեղծ կազմակերպությունները

  Սկսելով սեփական բիզնեսը ՝ ձեռնարկատերերը հաճախ թերագնահատում են ընկերության գործառնական գործունեությունը պահպանելու համար պահանջվող աշխատաժամանակի ծախսերը։Այնպիսի գործառույթի վրա ինչպիսին հաշվապահական  հաշվառումն է, կազմակերպության ղեկավարությունը կարող է ծախսել շատ ժամանակ և էներգիա։

  Հաշվապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հնարավորություն են տալիս կենտրոնանալ սեփական կազմակերպության կառուցման և ակտիվ զարգացման վրա՝ միաժամանակ երաշխավորելով հաշվապահական հաշվառման որակն ու արդյունավետությունը։

Ա/Ձ-երը, միկրոձեռնարկատիրությունները

Նման ընկերությունների համար հաշվապահական աութսորսինգը հանդիսանում է լավագույն տարբերակը, քանի որ փոքր ծավալի  աշխատանքների կատարման համար  ընդունել անհատական հաշվապահ անարդյունավետ է, իսկ անձամբ վարել հաշվապահական հաշվառումը, կհանգեցնի բիզնեսի զարգացմանն ուղղված կենտրոնացման նվազմանը։

Կարող է թվալ, որ նման կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման վարումը այնքան էլ դժվար չէ, սակայն չպետք է մոռանալ, որ հարկային օրենսդրությունը անընդհատ փոփոխվում է և պետք է անընդհատ հետևել այդ փոփոխություններին, վարել հաշվառում, հաշվարկել հարկերը և հանձնել հաշվետվությունները, ինչը զգալի ժամանակ է պահանջում։

Արտասահմանյան ընկերությունները

Արտասահմանյան կազմակերպությունները հանդիսանում են առաջատարները այն կազմակերպությունների շարքում , որոնք իրենց հաշվապահական հաշվառումը հանձնել են հաշվապահական կազմակերպություններին։Արտերկրում վաղուց ընդունված է առանձնացնել ոչ հիմնական բիզնես գործառույթները և հանձնլ դրանք մասնագիտացված կազմակերպություններին։

Աութսորսինգը թույլ է տալիս արտասահմանյան ընկերություններին, Հայաստանում դուստր ձեռնարկություն հիմնելիս, փոխանցել իրենց հաշվապահական և հարկային հաշվառումը մասնագետներին և չծանրաբեռնել ժամանակը ինքնուրույն հասկանալու համար Հայաստանում բիզնեսի գործունեության հաշվապահական հաշվառման բարդությունները։

      Փոքր և միջին կազմակերպությունները

Փոքր և միջին ձեռնարկությունները նախընտրում են աութսորսինգը՝ հաշվապահական հաշվառման արդյունավետությունը բարձրացնելու և ավելի որակյալ կադրեր ներգրավելու նպատակով։Փոքր և միջին ձեռնարկություններին ձեռնատու չէ ունենալ առանձին հաշվապահական բաժին ինչը մեծ ծախսերի հետ է կապված։

 

Հոլդինգները

Հաշվապահական կազմակերպությունների հաճախորդների շրջանում մեծամասնություն են կազմում նաև հոլդինգները: Խոշոր հոլդինգները ոչ թե ամբողջ հաշվապահական հաշվառման բաժինն են հանձնում, այլ նրա առանձին բաժինները: Սա արդարացված է, քանի որ ցանկացած հաշվապահական բաժնում կան ոլորտներ, որոնք պահանջում են շատ ժամանակ և ջանք, բայց չեն պահանջում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետի գիտելիքներ:

Հաշվապահական կազմակերպություններում մասնագետներն ունեն տարբեր ոլորտների  ընկերությունների հաշվապահական  հաշվառման  մեծ փորձ, նրանք հետևում են բոլոր օրենսդրական փոփոխություններին, անընդհատ վերապատրաստում և թեստավորում են անցնում:

 

 

 

 

Plus
Share