News

Feb

Փոփոխություններ են կատարվել ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ

Փոփոխություններ են կատարվել ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ

2016 թվականի հունվարի 1-ից մինչև  երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը հնարավոր է ստանալ նաև անկանխիկ եղանակով: Խնամքի նպաստը նշանակվում է՝ 1) Խնամքի արձակուրդն սկսելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1‐ից, եթե դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթե...

read more
Feb

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂ ՀԱՄԱՐՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու համար ՊԱՐՏԱԴԻՐ պայման է համարվում Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն ներկայացնելը: Բոլոր կազմակերպությունները, որոնք բավարարում են ներքոնշյալ պահանջներին ա)նախորդ օրացուցային տ...

read more